Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens læringscenter

Det pædagogiske læringscenter (PLUC) er en central del af skolens læringsmiljø.
Læringscentret understøtter lærernes undervisning, pædagogernes pædagogiske arbejde og elevernes almendannende og faglige kompetencer gennem vejledning, undervisning, formidling, rådgivning og videndeling.

Det pædagogiske læringscenter er skolens ”hjerte” , som via formidling iværksætter og understøtter faglige og pædagogiske initiativer til gode for den generelle udvikling på skolen.

Læringsvejlederne har særlige pædagogiske og didaktiske kompetencer, som sættes i spil i et tæt samarbejde med voksne og børn. Teamet er visionært og igangsættende og har faglig bred indsigt, således at det kan videreudvikle den pædagogiske retning på skolen.
Det pædagogiske læringscenter fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø.
Det pædagogiske læringscenter tilbyder et inspirerende og æstetisk multilæringsmiljø, der indbyder til nysgerrighed og fordybelse.
 

PLUCs rolle
PLUCs primære opgave er løbende at optimere det faglige niveau på hele skolen, fra 0. til 9. kl. Det betyder, at læringsvejledernes funktion er at opkvalificere elevers og kollegers læreprocesser via vejledning og formidling og ved at iværksætte elevers og kollegers læreprocesser. Derudover er vores opgave også at samarbejde i Fjordbakkedistriktet – fra 0-18 år.

Skolens Læringscenter - som er beliggende på begge afdelinger og hvor materialesamlingerne opbevares  (Skolebiblioteket) - er dagligt åbent for elever og personaler fra kl. 8.00 til kl. 15.00.