Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens indsatsområder

 1. Bedre læring for alle – betyder, at vi over det næste år vil sætte fokus på og blive endnu bedre til:
 1. at støtte udfordrede elever og udfordre vores dygtigste elever
 2. at udvikle vores feedback til elever og fra elev til elev
 3. at inddrage eleverne i deres læring og i skolens hverdag
 4. at udvikle vores arbejde i dansk og matematik
 5. at fastholde vores trygge og tydelige rammer i skolehverdagen med klare retningslinjer og opfølgning, når noget går galt
 1. Den dynamiske støtte – og ressourceindsats – betyder, at vi vil blive endnu bedre til:
 1. at udvikle vores fælles lærings – og ressourcecenter FLC, så vi kan understøtte alle i hverdagen
 2. at pædagogindsatsen i hverdagen gøres dynamisk, så vi sætter ind, hvor behovene er størst
 3. at pædagogerne yder en ekstra indsats i pauserne, så der er flere voksne tæt på børnene i frikvartererne
 1. Den sammenhængende skole – betyder, at vi vil have endnu bedre blik for at skabe sammenhæng:
 1. Vores to skoleafdelinger i Skærbæk og Taulov
 2. De enkelte afdelinger på skolen fra 6-16 år
 3. Undervisning og fritid og det fælles tredje
 4. ..og så skal vores elever opleve gode overleveringer, når de skifter afdeling
 1. Den professionelle skole – betyder, at vi i alle sammenhænge fremstår som en skole med styr på:
 1. Forberedelse og møde til tiden
 2. Kvaliteten i vores undervisning og fritidstilbud
 3. At vi er de gode forbilleder for vores elever
 4. At skolen fysisk og bygningsmæssigt løbende renoveres og holdes vedligeeLeverer rettidig, tidlig og tydelig information og kommunikation
 5. Holder et højt, men også koordineret informationsniveau
 6. Er gode til indadtil og udadtil at fortælle de gode historier.
 7. Har mod til at tage imod feedback og kritik og dermed gøre os endnu bedre5Den meningsgivende organisation – betyder, at vi sørger for meningsgivende rammer for vores medarbejdere gennem:

5.   Den attraktive arbejdsplads  -med tiltag for medarbejderne, der gør det attraktivt at søge arbejde og blive på vores dejlige arbejdsplads.