MENU
Aula_close Layer 1

Matematiklærer til udskolingen

Matematiklærer til Fjordbakkeskolen

Da én af vores dygtige udskolingslærere har fået job som UU-vejleder, søger Fjordbakkeskolen på afdeling Taulov en lærer. Måske står du og overvejer at prøve kræfter med en ny skole, og måske har du lyst til at være med til at udvikle vores udskoling. Hvis du så også er matematiklærer og kan byde ind med fysik eller andre naturfag, vil det været et ekstra plus.
Der ligger på dette tidspunkt af skoleåret naturligvis et skema, der skal besættes, men vi er åbne over for at bringe dine øvrige fagkompetencer i spil - på både kort og især længere sigt
                                                                                                                                         
Vi skal således bruge en lærer, der kan varetage et eller flere af nedenstående fag

  • Matematik – tre klasser i udskolingen i Taulov
  • Gerne et eller flere naturfag (fysik, geografi eller biologi)
  • Øvrige fag efter behov og dine kvalifikationer.


Du står måske og mangler nye udfordringer og har hørt om Fjordbakkeskolen, vores dygtige elever, vores skole og vores mange spændende tiltag og supergode kolleger.

Forventninger til dig
Du skal være uddannet lærer med linjefagsuddannelse og evt. erfaring med undervisning i oplistede fag.

Du skal være stærk eller udviklingsparat inden for følgende områder:
 

  • Klasserumsledelse – med tydelighed, rammesætning og autoritet
  • Fagfaglige kompetencer – med kvalitet, ambitioner og glød
  • Relationsdannelse – med indlevelse, humor og nærvær
  • Forandringskompetence – med vilje og evne til at udvikle dig selv og din praksis
  • ….. og så skal du medbringe glæde, gnist og glimt i øjet.


Om skolen
Fjordbakkeskolen er en velfungerende distriktsskole beliggende i den vestlige del af Fredericia Kommune bestående af afdeling Skærbæk med elever fra 0.-6. klasse og afdeling Taulov med elever fra 0.-9. klasse. Taulovafdelingen, hvor denne stillinger har sin base, er overbygningsafdeling for alle vores elever.

Fjordbakkeskolen har i alt 890 fantastiske elever og i alt 103 kompetente medarbejdere. Skolen er i gang med at ”gøre en god skole endnu bedre” via 6 centrale fokusområder. Alle årgange, klasser og team er en del af projektet. Sideløbende deltager udskolingen i et kommunalt udviklingsprojekt omkring ”Den attraktive udskoling”.

I Fredericia Kommune er der i indeværende skoleår en forståelsesaftale omkring læreres arbejdstid, der sikrer et gennemsnitlig maksimalt undervisningstal på 733 timer, ligesom der er mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse. Du skal selvfølgelig være her, når der er fællesmøder, teammøder, fælles forberedelse og andre tilstedeværelseskrævende opgaver mm., og så er vi faktisk en skole, hvor det er godt at være. Fjordbakkeskolen har et godt kollegialt klima, og du vil føle dig velkommen.

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsskoleleder Mette Kruse (mellemtrin, udskoling), 6093 2461 eller afdelingsskoleleder Line Skovsen (indskoling, ressource/læringscenter), 2071 5789.

Pga. Covid-19 restriktioner tilbyder vi udelukkende videoformøder med ovenstående ledere via TEAMS – kontakt os gerne for en aftale.

Læs mere om Fjordbakkeskolen på www.Fjordbakkeskolen.aula.dk og følg os og vores mange spændende tiltag på vores Facebookside: Fjordbakkedistriktet.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Fredericia Kommune indhenter børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. marts 2021.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 25. januar 2021 fra kl. 15.00. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet ved fysisk fremmøde under covid-19venlige forhold.

Ansøgningsfrist 22. januar 2021 kl. 12.00.