MENU
Aula_close Layer 1

Afdelingsleder til mellemtrin eller indskoling

Afdelingsleder til Fjordbakkeskolen – mellemtrin eller indskoling

Billede fjernet.

Vi ved det godt. Efter et hektisk 2020 med efterfølgende velfortjent juleferie trænger man i skoleverdenen til ro og kontinuitet. Men vi vil gerne forstyrre lidt her.

”Vi” er et dynamisk, stærkt, udviklingsorienteret og særdeles velfungerende ledelsesteam – men vi mangler én brik – nemlig dig.

Vi søger vi en energisk, udviklingsorienteret og driftsstærk afdelingsleder, der sammen med skolens medarbejdere og øvrige ledelsesteam kan og vil arbejde med at sikre drift og videreudvikling af Fjordbakkeskolen.

Du skal være afdelingsleder i vores Taulovafdeling og varetage ledelsen af afdelingens mellemtrin, subsidiært indskoling. Dette afhænger af dine kompetencer og det samlede ledelsesbillede, når vi har dig på plads som den sidste brik i puslespillet.

Givet er, at du kommer til at stå med det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens elever og medarbejdere i hele deres skolehverdag. Du bliver således ledelsesansvarlig for undervisning, fritid/klub – og dermed leder for lærere og pædagoger i din afdeling. Vi arbejder nemlig med et helhedssyn på børnene, og det skal afspejles i vores organisation.

Hertil kommer nogle funktionsopgaver på tværs af ledelsen. I Fjordbakkeskolens ledelse har vi særskilte afdelinger og vi løser opgaver på tværs af hele distriktet. Også her er vi åbne over for, hvad du kommer med af profil, forudsætninger og interesser.

Det vil dog være godt, hvis du kan dække ét eller flere af følgende områder:
 

 • Ledelse af skolens mellemtrin eller indskoling – undervisning og fritid - med tilhørende personaleledelse af både lærere og pædagoger
 • Ledelse af et eller flere af skolens pædagogiske udviklingsprojekter
 • Planlægning og ledelse af den daglige drift på skolen – herunder skoleårets planlægning og drift
 • Planlægning og registrering af personalets arbejdstid
 • Særlige funktionsområder udvalgt efter dine forudsætninger.


Vi forventer af dig, at du

 • har erfaring med arbejdet, glæderne og udfordringerne i Folkeskolen
 • har en relevant uddannelse, har ledelsesmæssig erfaring, erfaring med vejleder/koordinatoropgaver eller blot lederpotentiale
 • har erfaring med – og/eller talent for – personaleledelse
 • har forståelse for – og prioriterer – at skulle indgå i både drift og udvikling
 • har fine relations-kompetencer og arbejder anerkendende, inddragende og retningsvisende
 • har mod til at tage de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger
 • er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • kan – og vil – medvirke til at fastholde og videreudvikle et godt samarbejde i ledelsesteamet og aktiv tage del i det fælles ledelsesansvar og de fælles ledelsesopgaver
 • … og så er det nok en god idé, at kunne håndtere og bidrage til den gode værkstedhumor, der præger vores ledelsesteam.


Fjordbakkeskolen
… er en kommunal folkeskole beliggende i den vestlige ende af Fredericia Kommune. Fjordbakkeskolen består af skoleafdelingerne i Skærbæk (0.-6. klasse) og Taulov (0.-9. klasse) og har i alt 884 elever og 121 medarbejdere.
Fjordbakkeskolen er kendt som en skole med en stærk faglig profil og har gang i en markant videreudvikling af skolehverdagen under mottoet ”Vi gør en god skole endnu bedre”.

Du vil få personaleansvar primært for medarbejdere, som er tilknyttet din afdeling, og refererer til distriktsskoleleder, Jens Baj Madsen.

Vil du vide mere
Kontakt distriktsskoleleder Jens Baj Madsen, 2221 1058, jens.b.madsen@fredericia.dk.
Du kan læse mere om os på Fjordbakkedistriktets facebookside eller på
www.Fjordbakkeskolen.aula.dk

Der er mulighed for i første omgang et video/onlinemøde via TEAMS med Jens Baj Madsen fra 4. januar 2021. Coronaudviklingen og online samtalen vil afgøre, om det også er muligt/relevant at afvikle et fysisk besøg på skolen. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet fysisk og live.

Løn– og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Fredericia Kommune indhenter børneattest for medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes blandt børn under 15 år, og som derved har muligheden for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2021.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler gennemføres torsdag den 28. januar i tidsrummet 14.00-20.00 Samtalen vil bestå af:

 1. Fremlæggelse af case (forberedt hjemmefra)
 2. Generel samtale


Ansættelsesudvalget består af den samlede ledelse, TR lærere Pia Storm Pedersen, TR pædagoger Toni Bach og skolebestyrelsesformand Karina Borgaard.

Ansøgningsfrist fredag den 22. januar 2021 klokken 12.00.