MENU
Aula_close Layer 1

Stillingsopslag

 

Billede fjernet.

Afdelingsleder til Fjordbakkeskolen – mellemtrin eller indskoling

Vi ved det godt. Efter et hektisk 2020 med efterfølgende velfortjent juleferie trænger man i skoleverdenen til ro og kontinuitet. Men vi vil gerne forstyrre lidt her.

”Vi” er et dynamisk, stærkt, udviklingsorienteret og særdeles velfungerende ledelsesteam – men vi mangler én brik – nemlig dig.

Vi søger vi en energisk, udviklingsorienteret og driftsstærk afdelingsleder, der sammen med skolens medarbejdere og øvrige ledelsesteam kan og vil arbejde med at sikre drift og videreudvikling af Fjordbakkeskolen.

Du skal være afdelingsleder i vores Taulovafdeling og varetage ledelsen af afdelingens mellemtrin, subsidiært indskoling. Dette afhænger af dine kompetencer og det samlede ledelsesbillede, når vi har dig på plads som den sidste brik i puslespillet.

Givet er, at du kommer til at stå med det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens elever og medarbejdere i hele deres skolehverdag. Du bliver således ledelsesansvarlig for undervisning, fritid/klub – og dermed leder for lærere og pædagoger i din afdeling. Vi arbejder nemlig med et helhedssyn på børnene, og det skal afspejles i vores organisation.

Hertil kommer nogle funktionsopgaver på tværs af ledelsen. I Fjordbakkeskolens ledelse har vi særskilte afdelinger og vi løser opgaver på tværs af hele distriktet. Også her er vi åbne over for, hvad du kommer med af profil, forudsætninger og interesser.

Det vil dog være godt, hvis du kan dække ét eller flere af følgende områder:
 

 • Ledelse af skolens mellemtrin eller indskoling – undervisning og fritid - med tilhørende personaleledelse af både lærere og pædagoger
 • Ledelse af et eller flere af skolens pædagogiske udviklingsprojekter
 • Planlægning og ledelse af den daglige drift på skolen – herunder skoleårets planlægning og drift
 • Planlægning og registrering af personalets arbejdstid
 • Særlige funktionsområder udvalgt efter dine forudsætninger.


Vi forventer af dig, at du

 • har erfaring med arbejdet, glæderne og udfordringerne i Folkeskolen
 • har en relevant uddannelse, har ledelsesmæssig erfaring, erfaring med vejleder/koordinatoropgaver eller blot lederpotentiale
 • har erfaring med – og/eller talent for – personaleledelse
 • har forståelse for – og prioriterer – at skulle indgå i både drift og udvikling
 • har fine relations-kompetencer og arbejder anerkendende, inddragende og retningsvisende
 • har mod til at tage de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger
 • er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • kan – og vil – medvirke til at fastholde og videreudvikle et godt samarbejde i ledelsesteamet og aktiv tage del i det fælles ledelsesansvar og de fælles ledelsesopgaver
 • … og så er det nok en god idé, at kunne håndtere og bidrage til den gode værkstedhumor, der præger vores ledelsesteam.


Fjordbakkeskolen
… er en kommunal folkeskole beliggende i den vestlige ende af Fredericia Kommune. Fjordbakkeskolen består af skoleafdelingerne i Skærbæk (0.-6. klasse) og Taulov (0.-9. klasse) og har i alt 884 elever og 121 medarbejdere.
Fjordbakkeskolen er kendt som en skole med en stærk faglig profil og har gang i en markant videreudvikling af skolehverdagen under mottoet ”Vi gør en god skole endnu bedre”.

Du vil få personaleansvar primært for medarbejdere, som er tilknyttet din afdeling, og refererer til distriktsskoleleder, Jens Baj Madsen.

Vil du vide mere
Kontakt distriktsskoleleder Jens Baj Madsen, 2221 1058, jens.b.madsen@fredericia.dk.
Du kan læse mere om os på Fjordbakkedistriktets facebookside eller på
www.Fjordbakkeskolen.aula.dk

Der er mulighed for i første omgang et video/onlinemøde via TEAMS med Jens Baj Madsen fra 4. januar 2021. Coronaudviklingen og online samtalen vil afgøre, om det også er muligt/relevant at afvikle et fysisk besøg på skolen. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet fysisk og live.

Løn– og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Fredericia Kommune indhenter børneattest for medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes blandt børn under 15 år, og som derved har muligheden for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2021.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler gennemføres torsdag den 28. januar i tidsrummet 14.00-20.00 Samtalen vil bestå af:

 1. Fremlæggelse af case (forberedt hjemmefra)
 2. Generel samtale


Ansættelsesudvalget består af den samlede ledelse, TR lærere Pia Storm Pedersen, TR pædagoger Toni Bach og skolebestyrelsesformand Karina Borgaard.

Ansøgningsfrist fredag den 22. januar 2021 klokken 12.00.
 

 

Matematiklærer til Fjordbakkeskolen

Da én af vores dygtige udskolingslærere har fået job som UU-vejleder, søger Fjordbakkeskolen på afdeling Taulov en lærer. Måske står du og overvejer at prøve kræfter med en ny skole, og måske har du lyst til at være med til at udvikle vores udskoling. Hvis du så også er matematiklærer og kan byde ind med fysik eller andre naturfag, vil det været et ekstra plus.
Der ligger på dette tidspunkt af skoleåret naturligvis et skema, der skal besættes, men vi er åbne over for at bringe dine øvrige fagkompetencer i spil - på både kort og især længere sigt
                                                                                                                                         
Vi skal således bruge en lærer, der kan varetage et eller flere af nedenstående fag

 • Matematik – tre klasser i udskolingen i Taulov
 • Gerne et eller flere naturfag (fysik, geografi eller biologi)
 • Øvrige fag efter behov og dine kvalifikationer.


Du står måske og mangler nye udfordringer og har hørt om Fjordbakkeskolen, vores dygtige elever, vores skole og vores mange spændende tiltag og supergode kolleger.

Forventninger til dig
Du skal være uddannet lærer med linjefagsuddannelse og evt. erfaring med undervisning i oplistede fag.

Du skal være stærk eller udviklingsparat inden for følgende områder:
 

 • Klasserumsledelse – med tydelighed, rammesætning og autoritet
 • Fagfaglige kompetencer – med kvalitet, ambitioner og glød
 • Relationsdannelse – med indlevelse, humor og nærvær
 • Forandringskompetence – med vilje og evne til at udvikle dig selv og din praksis
 • ….. og så skal du medbringe glæde, gnist og glimt i øjet.


Om skolen
Fjordbakkeskolen er en velfungerende distriktsskole beliggende i den vestlige del af Fredericia Kommune bestående af afdeling Skærbæk med elever fra 0.-6. klasse og afdeling Taulov med elever fra 0.-9. klasse. Taulovafdelingen, hvor denne stillinger har sin base, er overbygningsafdeling for alle vores elever.

Fjordbakkeskolen har i alt 890 fantastiske elever og i alt 103 kompetente medarbejdere. Skolen er i gang med at ”gøre en god skole endnu bedre” via 6 centrale fokusområder. Alle årgange, klasser og team er en del af projektet. Sideløbende deltager udskolingen i et kommunalt udviklingsprojekt omkring ”Den attraktive udskoling”.

I Fredericia Kommune er der i indeværende skoleår en forståelsesaftale omkring læreres arbejdstid, der sikrer et gennemsnitlig maksimalt undervisningstal på 733 timer, ligesom der er mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse. Du skal selvfølgelig være her, når der er fællesmøder, teammøder, fælles forberedelse og andre tilstedeværelseskrævende opgaver mm., og så er vi faktisk en skole, hvor det er godt at være. Fjordbakkeskolen har et godt kollegialt klima, og du vil føle dig velkommen.

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsskoleleder Mette Kruse (mellemtrin, udskoling), 6093 2461 eller afdelingsskoleleder Line Skovsen (indskoling, ressource/læringscenter), 2071 5789.

Pga. Covid-19 restriktioner tilbyder vi udelukkende videoformøder med ovenstående ledere via TEAMS – kontakt os gerne for en aftale.

Læs mere om Fjordbakkeskolen på www.Fjordbakkeskolen.aula.dk og følg os og vores mange spændende tiltag på vores Facebookside: Fjordbakkedistriktet.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.

Fredericia Kommune indhenter børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. marts 2021.

Send ansøgning online
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt øvrige relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 25. januar 2021 fra kl. 15.00. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet ved fysisk fremmøde under covid-19venlige forhold.

Ansøgningsfrist 22. januar 2021 kl. 12.00.
 
 

 

 

 

Så er vi ved at være klar til Aula-udrulning!

For mere info se nedenstående video

 

 

 

 

 

Dokumenter

Sundhedspolitik

Shape Created with Sketch.

Nyhedsbrev december

Shape Created with Sketch.

Nyhedsbrev november 2020.pdf

Shape Created with Sketch.

NyhedsbrevOktober2020.pdf

Shape Created with Sketch.

NyhedsbrevFebruar2020.pdf

Shape Created with Sketch.

NyhedsbrevMarts2020_0.pdf

Shape Created with Sketch.